Regler och bestämmelser för fisket i Klarälven

Fritt fiske i Vänern och nedre Klarälven


Vid olika ställen i älven krävs antingen fiskekort eller tillstånd men vid nedre delen av Klarälven och i Vänern är fiske med handredskap helt fritt. Slomfiske som innebär att man håvar upp slom – en värmländsk fisk som kommer upp till ytan när mörkret börjar falla, är också tillåtet. Trolling är tillåtet i Vänern och i Västra Örten om man vill fiska gös på det sättet. På övriga ställen måste man vara försiktig med trolling.

Vid nedre Klarälven får man meta, kasta med drag, pimpla, utöva flugfiske eller dragfiske med båt.

Fiskekort i övriga delar

Fisket är helt fritt fram till Borgmästarbron vid E18. Norr om bron krävs fiskekort.

Detta fiskekort kan köpas i turistbyråer eller vid stugbyarna.

Vid Forshagaforsen där laxarna hoppar och samlas gäller max tre laxar per person och dag under våren. Under hösten får man nöja sig med gäddfiske och fiske efter harr och lake. När sommaren kommer gäller andra regler beträffande lax och öring. Det som är viktigt att komma ihåg är att all fiskfångst måste registreras vid Forshagaforsen center.

Det fria fisket får dock bedrivas av ungdomar under 15 års ålder som är boende i området.

Bestämmelser för vissa arter

Klarälven går igenom många små sjöar och i många av dem får man inte ta upp mer än två laxfiskar, dvs lax, öringar, harrfiskar, regnbåge och sik per dag och per person. I sjöar som Blanktjärn får också endast flugfiske bedrivas.

Mellan mitten på maj och mitten på september är det förbjudet att dra upp viss lax och öring beroende på kroppsmått, då deras lekperiod pågår. Laken leker mellan mitten på december och mitten på februari vilket betyder att man ska undvika att fånga dem under denna tid. Ryckfiske och kräftfiske är inte tillåtet och man får heller inte fiska efter exempelvis ål och karp då dessa arter är fridlysta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *