Put and take

Detta begrepp är det nog många som hört men kanske inte är så bekanta med. “Put and take” är ett engelskt uttryck och betyder helt enkelt att man planterar ut fiskar i vatten där de normalt inte lever eller kan föröka sig. Dock brukar man numera även plantera ut fiskarter som ännu lever kvar i vattnen men då är det till för att öka bestånden eller för att förstärka det som redan finns. Vatten som brukar bli föremål för put and take är vanligtvis mindre ställen som småsjöar, dammar och tjärnar men även på vissa håll i älvar planteras det ut fisk.

Negativ kritik

Genom att plantera ut fiskar i vatten, har begreppet “artificiellt utövade av fiske” med negativ klang, uppkommit och många menar att fisket inte bedrivs på naturlig väg. Men faktum är att det inte skadar fisken och ger dessutom ägarna till fiskevattnen extra inkomst i form av sålda fiskekort och utökad turism.

Det ger också fiskare möjlighet att stanna i närområdena och gör att man inte behöver åka alltför långa avstånd för att hitta pärlorna.

Vilka fiskar är involverade i put and take?

Egentligen kan alla fiskarter planteras ut på detta sätt, men främst är det öring och andra ädelfiskar som sätts ut för att utöka bestånden. Så är det t.ex. med Gullspångslaxen som för närvarande inte kan leva i Gullspångsälven utan får en tillfällig hemort i form av Klarälven.

Put and take-fiskevatten i Klarälven

Klarälven har flera fiskevatten som omfattas av detta begrepp. Det gäller främst regnbågslax och ett av dessa fiskevatten (i Norra Ny) är dessutom lämpade för funktionshindrade människor.

Dessa områden omfattas av Sandbäckstjärn i norra Karlstad, Norra Ny som har många små sjöar samt flera tjärnar runt Hagfors kommun. Även vid den norska gränsen finns flera vatten som ingår i put and take, så det är bara att skaffa fiskekort och sätta igång.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *