Fiskemetoder att pröva på

Flugfisket

I Klarälven finns många ädelfiskar som lämpar sig mycket bra för flugfiske. Flugfiskekurser ges vid förfrågan på ett flertal ställen. Det innebär att man med ett relativt mjukt flugspö, kastar ut ett bete som liknar fiskens egen föda, som flugor, larver och insekter, antingen som våtflugor eller som torrflugor där insekten stannar precis vid vattenytan och väntar på ett hugg. Flugfiske är bra både i strömmande vatten och i vatten som strilar lugnt. Eftersom det är mycket rörelse bland fiskarna, är chansen stor att man får upp flera arter.

Kast med drag

Den vanligaste varianten av fiske som de flesta redan prövat på, och som dessutom inte kräver en direkt speciell teknik, är fiske med drag. Det kan man bedriva både i sjöar, älvar och hav. I de små insjöarna som ligger utmed älven, finns det mycket gädda och abborre som gärna nappar på en wobbler eller jigg.

Dragfiske

Denna metod används från båtar med redskap som har drag som släpas efter båten när den går eller när man ror. Oftast används då flera drag som utökar chanserna till fångst. På många håll i älven får man dock inte använda sig av fler än två drag sammanlagt för att skydda bestånden.

Fiske med mörtstuga eller mjärde

En mjärde eller mörtstuga är en slags bur där man fångar in betesfisk och annan fisk. Även kräftburar ser ut som mjärdar.

Det fungerar som så att man sänker ner den på bottnarna för att senare dra upp den när fiskarna letat sig in i öppningarna, ungefär som i ett nät.

Märk väl att på vissa ställen är mörtstugor och mjärdar inte tillåtna och när man använder redskapen måste man även se till att de är märkta ordentligt.

Slomfiske

Vad är nu detta, kanske en del undrar. Slomfiske innebär att slommen, som är en fiskart och som lever i de värmländska insjöarna och älvarna, stiger uppåt mot vattenytan vid skymning. Då brukar folk passa på, att med håv, fånga upp dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *