Fiskarter i Klarälven

Klarälven bjuder på allehanda fiskarter även om beståndet till stor del utgörs av ädelfiskar. Här kommer några arter som man kan få syn på om man beger sig till den värmländska älven.

Gädda och abborre

De vanligaste fiskarna som främst håller till i insjöarna och i Vänern, kan fiskas med drag eller metas upp. Visst förekommer även flugfiske på gädda och abborre men det är vanligare att man kastar ut drag. I insjöarna kan gädda och abborre bli mycket stora och har man tur kan man få upp några riktiga bjässar. Däremot brukar inte gäddorna och ädelfiskarna leva tillsammans i sjöar då ädelfiskar utgör föda för gäddorna.

 

Lax, brax, öring, sik och harr

Laxfiskarna är de arter som Klarälven är mest känd för. Tack vare forsarna i den kurviga älven trivs laxarna utomordentligt och det är lätt att få några ordentliga fångster, speciellt på flugfiske. Man identifierar och skiljer arterna åt med hjälp av utseendet på deras fenor.

Lake

Laken är nära släkt med torsken men lever, till skillnad från sin kusin, i sötvatten. Den är dock hotad sedan en tid tillbaka, vilket gör att man måste följa regler om hur och när man får fånga den. Laken lever på djupt vatten, precis som torsken och gillar kalla vatten. Den leker under vintern från december till februari och det innebär att deras fredtid pågår då. Deras rom anses vara en delikatess.

Annan vitfisk

Till vitfiskarna hör alla fiskarter som har vitt kött. Mört är exempelvis en art som går under denna kategori men även sik och ruda. Mörten används dock främst som betesfisk och är inte särskilt god att äta. Men rudan, som dessutom är en seglivad firre som klarar många vattenmiljöer, var en mycket vanlig matfisk förr i tiden. Rudan förökar sig fort och enkelt och kan även den, utgöra föda för gäddor.

Sutaren är en annan fisk som hör till karpfiskarna eller vitfiskarna. Den är skygg och lever på botten och är därmed mycket intressant för sportfiskare som ser det som en utmaning att få upp dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *